ČESKY | ENGLISH | DEUTSCH


Důležité – Důležité – Důležité - Důležité – Důležité – Důležité - Důležité – Důležité – Důležité – Důležité

VYJÁDŘENÍ K VAROVÁNÍ VYDANÉMU ČOI (Českou obchodní inspekcí)

Vážený kliente,
máme za sebou více jak 5 let odborné praxe a 9 tisíc měření na přístroji
AMP – neinvazívní analyzátor krve.

Náš přístroj má všechny certifikáty EU předepsané pro zdravotnická zařízení a je dle nich provozován!!

V roce 2010 jsme úspěšně absolvovali hloubkovou kontrolu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který jako jediný má ze zákona oprávnění provádět odbornou kontrolu funkčnosti a kvality takovýchto zařízení.

Účelová a očerňující vystoupení některých státních úředníků na konto uvedeného přístroje v médiích dne 27.06.12,
se hluboce dotkla naší poctivé práce.

Této pomluvě se budeme bránit s využitím platných zákonů.

Neobávejte se, námi prováděný skrining a jeho vyhodnocení, Vám bude nadále pomáhat při rozhodování, jak se svým zdravím máte nakládat.

Důležité – Důležité – Důležité - Důležité – Důležité – Důležité - Důležité – Důležité – Důležité – Důležité

Společnost PROMEDICAL Czech a.s. je společností které hlavním cílem je zavedení nové generace vysoce sofistikovaných diagnostických přístrojů do praxe preventivních prohlídek. Tento cíl bude realizován prostřednictvím vybudování sítě center preventivní medicíny (CPM) - PREMEDICAL.Nosnou úlohu v první etapě bude zavedení nové generace diagnostických přístrojů pracujících na jiném než na rőntgenovém principu v CZ.

Projekt je primárně profilován jako síť nestátních zdravotnických zařízení – diagnostických ordinací. První „pilotní“ ordinace která bude zároveň sloužit jako školící centrum  pro celou Českou republiku byla vybudována v Brně.

K urychlenému zařazení tohoto systému do klinické praxe nás vede hlavně situace v oblasti diagnostiky prsů. Ženy odmítají bezplatné vyšetření (ženy ve věku 45 – 69 let) a hlavním důvodem uváděným ze strany žen jsou obavy z ozáření a bolestivost vyšetření. Ženy mladších ročníků (25 - 44), u kterých má z důvodu hustého tkaniva prsu klasický mamograf omezené možnosti a mnohokrát vůbec není schopen najít případný nádor (nehovoříme o neschopnosti zjištění funkčních změn tkáně, které předcházejí morfologickým změnám tkáně). Husté tkanivo není omezujícím parametrem pro námi použité / zavedené přístroje (MEIK, RTM,...).


ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO PROMEDICAL CZECH a.s.

Celkově je tedy možné konstatovat, že pro mnoho žen v CZ se stávají tyto přístroje přijatelnou  (při BRCA1/BRCA2 dokonce jedinou možnou) alternativou při primární preventivní diagnostice prsu.

 

webdesign ©2008 Inferno Media | contents PROMEDICAL Czech a.s.