ČESKY | ENGLISH | DEUTSCH


Sterilní obvaz BAUER BANDAGE

Odpradávna se používaly primitivní formy aktivního uhlí na čistění ran. "Živočišné uhlí" je dnes v široké léčebné praxi používáno jako střevní detoxikátor. Různé formy aktivního uhlí jsou nezaměnitelnou součástí filtrů plynových masek, chránících před působením nejrůznějších toxinů rozptýlených v ovzduší. V průmyslové praxi, ale též v moderní medicíně, jsou speciálně vyvinuté formy aktivovaného uhlíku stále víc využívány v rámci nejrůznějších filtračních procesů. Sorbenty vyvinuté na jeho bázi hrají například zásadní úlohu při dekontaminaci půd otrávených chemikáliemi.
Poměrně novou oblastí využití aktivovaného uhlíku v terapii jsou aktivní sorpční obvazové překrytí povrchových i hlubších ran a defektů. Jsou schopné vytvořit podmínky pro stabilizaci mikroklimatu umožňující harmonické hojení. S jejich použitím se to
s přibývajícími zkušenostmi začíná postupně dařit i při takých případech, kde byl předtím uspokojivý efekt dosáhnut jen
s vynaložením mimořádné starostlivosti, značných materiálních nákladů a při bezvadné spolupráci pacienta. Zdá se, že s novými aplikačními formami aktivovaného uhlíku pro hojení rán se začíná uzavírat kruh, který začal kreslit pravěký lovec, když ve snaze zastavit krvácení a postupující zápal, vsypal do rány na prášek rozdrcené čerstvě vychladlé uhlíky z táborového ohně …

Purifikovaný aktivovaný uhlík je přátelský k životnímu prostředí, kterého je přirozenou součástí, vyniká lehkým použitím, je lehce skladovatelný, cenově dostupný a bezpečný. Materiály využívající aktivovaný uhlík pro léčbu mají dlouhou historii. Prudký vzrůst úrovně poznání, zvlášť v průběhu uplynulých dvou desetiletí, umožnil konstrukci nové generace obvazových materiálů, využívajících jedinečné vlastnosti zvláštních forem aktivovaného uhlíku, označovaných souhrnně jako potencovaný mikrofilamentární bioaktivní uhlík. Mezi těmito formami vyniká pro svou chemickou čistotu a v porovnaní s ostatními doteď běžně používanými formami, řádově větší adsorpční schopností a pro adsorpci prakticky využitelnou aktivní měrnou plochou povrchu jeho mikrofilamentární formy. Právě tato forma bioaktivního uhlíku je jednou ze dvou základních surovin aktivních dvojvrstev, využívaných jako aktivní surovinová složka pro výrobu zdravotnických přípravků z rodiny BAUER BANDAGE, ktré jsou určeny pro široké využití v humánní i veterinární medicíně.

 

BAUER BANDAGE je sterilní obvazový kryt s purifikovaným aktivovaným Uhlíkem v mikrofilamentární formě se zvýšenou sorpční schopností indukovanou difúzí. Je určený pro léčbu širokého spektra těžce zhojitelných ran a defektů pro všechny fáze hojení,
pro zastavení povrchových krvácení a detoxikaci tkání. Napomáhá vytvoření a umožňuje dlouhodobé udržení optimálního prostředí pro harmonický proces hojení.
Aktivovaný uhlík v čisté mikrofilamentární formě má v moderní terapii tři hlavní indikační oblasti použití: ošetření akutních krvácejících ran, kde dominuje aplikace suché uhlíkové vrstvy, léčení těžko zhojitelných ran a defektů, kde se přistupuje
k uplatnění zásady "mokrého hojení" jako jedné z variant moderních postupů zahrnovaných pod pojem "mokré hojení" a první pomoc v případě intoxikovaných ran a nebo jako součást komplexního ošetření při bodnutí, uhryznutí a nebo jiném typu poranění jedovatými organizmy, a nebo po kontaktu těla s toxiny nejrůznějšího původu.

Indikace:
- chronické nehojící se rány a defekty
- akútní otvořené poranění
- operační rány
- kontaminované plochy
- popáleniny
- stomatologické výkony

Vlastnosti:
- urychluje hemostázu
- čistí spodinu a okraje ran
- odstraňuje zápach
- působí analgeticky a antisepticky
- nejsou známy alergické reakce

Krycí obvaz Bauer Bandage se využívá na ošetřování jakýchkoliv otevřených akutních aj. chronických defektů kožního krytu jako jsou: sekundární infikované rány, dekubity, ulcusy, bércové vředy, defekty, proleženiny, popáleniny, detoxikace kontaminovaných ploch otevřené zlomeniny,...

Ošetřování chronických ran:
Po vytažení ze sterilního obalu přizpůsobte velikost tohoto obvazu tvaru rány. Před aplikací ho namočte a nebo navlhčete fyziologickým roztokem, přiložte černou plochou na ránu a přivažte. Při silné sekreci se doporučuje převaz po 6 hodinách, při dočisťovaní defektů po 12 hodinách a při granulaci po 24 až 48 hodinách do úplného zahojení. Uhlíkovou plochu není potřeba měnit za novou v případe, že se usazené nečistoty dají opláchnout proudem roztoku ze stříkačky. V případě nedostupnosti sterilního fyziologického roztoku je možné v domácích podmínkách při opakovaných převazech použit pro vlhčení a převařenou pitnou, nebo destilovanou vodu. Krytí je potřebné udržovat po celou dobu léčby ve vlhkém stavu.

Ošetření akutních poranění:
Obdobně jako u chronických ran po navlhčení přiložte obvaz černou plochou na ránu a převažte. Další výměna se doporučuje podle charakteru poranění po 12-24 hodinách.

Spolehlivost výrobků prokazuje jeho nasazení v extrémních podmínkách, např. u vojenských a speciálních jednotek.

Zpět

 

webdesign ©2008 Inferno Media | contents PROMEDICAL Czech a.s.