ČESKY | ENGLISH | DEUTSCH


ONKOSET

Jedná se o set přístrojů primárně určený pro mamografická centra a gynekologické ordinace. Je určený k rychle a jednoduché diagnostice onkologických onemocnění hlavně u žen ( především prsu ).

Set obsahuje následovné přístroje :

1. Analyzátor AMP – vyšetření krve
2. Elektroimpedanční mamograf MEIK – primárně diagnostika karcinomu prsu
3. Mikrovlnný radiometr RTM-01 – identifikace nádorových patologií v jednotlivých orgánech a v měkké tkáni
4. Infračervená kamera SVIT - diagnostika onemocnění projevujících se tepelnými změnami v organizmu, pracuje v reálném čase
5. Spektrometr – vyhodnocení stavu kožní pigmentace, diagnostika melanomu kůže

Při jeho tvorbě byly definovány následné požadavky : 

 • použití jiného než rentgenového principu práce z důvodu bezpečnosti pro obsluhující personál a vyšetřované osoby
 • bezpečné vyšetření i pro pacientky s genem BRCA 1, BRCA 2
 • schopnost měření v tzv. dynamice bez rizika ohrožení pacienta z titulu ozáření (vyhodnocování v průběhu léčby)
 • screening mléčné žlázy i u žen nižších ročníků (od 10 let výše) - bez vlivu denzity sledované tkáně
 • jednoduchá obsluha – jednou osobou
 • minimální časová náročnost na vyšetření
 • minimální časová náročnost na vyhodnocení výsledků
 • mobilita – schopnost přenosu jednou osobou
 • minimální energetické nároky, resp. možnost energetické nezávislosti na vnějších stacionárních energetických zdrojích
  při práci v terénu
 • minimální provozní náklady
 • přiměřená pořizovací cena
 • možnost využití k diagnostice jiných orgánů
 • nezávislost na laboratorním zázemí

Zpět

 

webdesign ©2008 Inferno Media | contents PROMEDICAL Czech a.s.